Danh mục sản phẩm

Xét nghiệm phân tích mẫu rau

Hết hàng

Liên hệ

Để đăng ký tiêu chuẩn rau sạch, hoặc lấy giấy chứng nhận rau sạch thì cần phải phân tích mẫu rau. Xét nghiệm phân tích mẫu rau để xác định xem rau có an toàn không. Như dư lượng Đạm, thuốc BVTV, các loại kim loại nặng và các chất khác.

Để đăng ký tiêu chuẩn rau sạch, hoặc lấy giấy chứng nhận rau sạch thì cần phải phân tích mẫu rau.

Xét nghiệm phân tích mẫu rau để xác định xem rau có an toàn không. Như dư lượng Đạm, thuốc BVTV, các loại kim loại nặng và các chất khác.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4