Danh mục sản phẩm

Xét nghiệm phân tích mẫu nước

Hết hàng

Liên hệ

Nước là một phần rất quan trọng trong quá trình sản xuất rau trong nhà màng. Để đảm bảo rau có đạt chất lượng hay không thì nguồn nước chính là một yếu tố hàng đầu. Nếu trong nước có nhiễm các độc tố như Thủy ngân (Hg); hoặc Asen...

Nước là một phần rất quan trọng trong quá trình sản xuất rau trong nhà màng. Để đảm bảo rau có đạt chất lượng hay không thì nguồn nước chính là một yếu tố hàng đầu. Nếu trong nước có nhiễm các độc tố như Thủy ngân (Hg); hoặc Asen (As) thì nguồn nước tưới này không an toàn. Và các kim loại nặng ở trong nước.

Ngoài ra khi trồng thủy canh hoặc tưới nhỏ giọt thì công thức điều chỉnh loại phân phù hợp với cây trồng để đảm bảo an toàn và chất lượng thì việc phải phân tích mẫu nước để điều chỉnh công thức phân phù hợp là việc làm không thể thiếu.

Các bản có thể tham khảo mẫu phiếu kết quả thử nghiệm

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4