Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của chúng tôi nâng cao giá trị chất lượng của nông nghiệp Việt Nam thông qua việc kết nối các giá trị nội tại, áp dụng công nghệ tiên tiến và không ngừng đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực bên ngoài.

TẦM NHÌN:

TRIFOT hướng đến trở thành một thương hiệu mạnh hàng đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Uy tín và chất lượng: Trifot luôn đặt trọng tâm vào vấn đề chất lượng sản phẩm, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất có thể.

- Không ngừng đổi mới: Liên tục học tập đổi mới, không ngừng sáng tạo hoàn thiện sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

- Hợp tác cùng phát triển: Chúng tôi luôn tạo các mối quan hệ win-win với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và nội tại bản thân doanh nghiệp.

- Môi trường làm việc tập thể với mỗi thành viên không ngừng học tập sáng tạo: Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc mà mỗi thành viên luôn có động lực phấn đấu không ngừng hoàn thiện bản thân, một môi trường tự do trong tư tưởng và kỷ luật trong thực hiện.