Danh mục sản phẩm

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGap trên cây rau

Hết hàng

Liên hệ

Cuốn sổ tay này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức để sản xuất rau an toàn và tiến tới việc cấp chứng nhận VietGap Các bạn có thể Dowload tại đây: Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGap trên cây rau Tài liệu này không mang mục đích thương mại....


Cuốn sổ tay này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức để sản xuất rau an toàn và tiến tới việc cấp chứng nhận VietGap

Các bạn có thể Dowload tại đây: Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGap trên cây rau

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4