Danh mục sản phẩm

Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGap/GMPs: Chuổi sản xuất kinh doanh rau quả tươi

Hết hàng

Liên hệ

Các bạn có thể Dowload tài liệu tại đây: Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGap/GMPs: Chuổi sản xuất kinh doanh rau quả tươi Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản...

Các bạn có thể Dowload tài liệu tại đây: Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGap/GMPs: Chuổi sản xuất kinh doanh rau quả tươi

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4