Danh mục sản phẩm

Sản xuất rau thủy canh - Howard M. Resh

Hết hàng

Liên hệ

Đây là cuốn sách về sản xuất rau thủy canh dành cho người làm vườn và những trang trại sản xuất rau thủy canh một các chuyên nghiệp. Các bạn có thể tải về tại đây: Sản xuất rau thủy canh Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng...

Đây là cuốn sách về sản xuất rau thủy canh dành cho người làm vườn và những trang trại sản xuất rau thủy canh một các chuyên nghiệp. Các bạn có thể tải về tại đây: Sản xuất rau thủy canh

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4