Danh mục sản phẩm

Nắp bịt kín

Còn hàng

15.000₫

Sử dụng để bịt vào đầu ống thủy canh, nơi cấp dinh dưỡng thủy canh vào ống. Phù hợp cho lắp đặt hệ thống trồng rau thủy canh nhỏ.

Sử dụng để bịt vào đầu ống thủy canh, nơi cấp dinh dưỡng thủy canh vào ống.

Phù hợp cho lắp đặt hệ thống trồng rau thủy canh nhỏ.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4