Danh mục sản phẩm

Nắp bịt đầu vào mẫu ống 01

Còn hàng

7.000₫

Sử dụng cho các loại giàn tầng thủy canh, lắp vừa ống PVC 25 mm.  

Sử dụng cho các loại giàn tầng thủy canh, lắp vừa ống PVC 25 mm.

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4