Danh mục sản phẩm

Nắp bịt đầu thoát mẫu ống 01

Còn hàng

9.000₫

Sử dụng để thoát dung dịch thủy canh, phía cuối ống thủy canh.

Sử dụng để thoát dung dịch thủy canh, phía cuối ống thủy canh.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4