Danh mục sản phẩm

Motor cuốn lưới tự động

Hết hàng

Liên hệ

Sử dụng để cuốn lưới tự động Tùy thuộc vào diện tích nhà màng để chọn máy có cuông suất phù hợp 0,37Kw ; 0.55 Kw; 0,75 Kw; 1,1 Kw; 1,5 Kw  

Sử dụng để cuốn lưới tự động

Tùy thuộc vào diện tích nhà màng để chọn máy có cuông suất phù hợp 0,37Kw ; 0.55 Kw; 0,75 Kw; 1,1 Kw; 1,5 Kw

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4