Danh mục sản phẩm

Mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ Nhật Bản

Hết hàng

Liên hệ

Giới thiệu về mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ tại Nhật Bản Các bạn có thể Dowload tại đây: Mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ Nhật Bản Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang...

Giới thiệu về mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ tại Nhật Bản

Các bạn có thể Dowload tại đây: Mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ Nhật Bản

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4