Danh mục sản phẩm

Khớp nối ống NFT vuông

Còn hàng

12.000₫

Sử dụng để nối các ống NFT, dễ dàng tùy chỉnh kích thước của ống trồng rau thủy canh NFT.

Sử dụng để nối các ống NFT, dễ dàng tùy chỉnh kích thước của ống trồng rau thủy canh NFT.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4