Danh mục sản phẩm

Khớp nối đỉnh

Còn hàng

13.000₫

Sử dụng để kết nối phần đỉnh nhà Gồm các kích thước: Φ25; Φ 34; Φ 42

Sử dụng để kết nối phần đỉnh nhà

Gồm các kích thước:

Φ25; Φ 34; Φ 42

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4