Kết nối hợp tác

Hiện nay do nhu cầu thị trường, do định hướng phát triển của lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam và xuất phát từ sự nỗ lực không ngừng của công ty chúng tôi nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp.

1. Kết hợp với các doanh nghiệp và cá nhân xây dựng trang trại sản xuất rau sạch trong nhà kính

2. Kết hợp với các doanh nghiệp và cá nhân xây dựng khu vực nghiên cứu kỹ thuật trồng các loại rau quả sạch trong nhà màng nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam.

3. Kết hợp với các doanh nghiệp và các cá nhân xây dựng lĩnh vực đào tạo lĩnh vực nông nghiệp.

4. Kết hợp với các doanh nghiệp và cá nhân đưa sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vươn ra thế giới.

Với 4 vấn đề trọng tâm đó chúng tôi rất mong muốn và kết nối với các doanh nghiệp và các cá nhân có chung định hướng.

Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số máy 02439.917.111 - 0916.889.726 để trao đổi cụ thể hơn.

Cám ơn các bạn.