Dowload tài liệu

1. Chỉ số ppm của một số loại cây trồng thủy canh.

Các bạn tải tại đây

2. Kỹ thuật trồng dưa bao tử

Các bạn tải tại đây

Các bạn xem giống dưa bao tử tại đây

3. Sổ tay trồng  xà lách thủy canh ( tiếng Anh).

Các bạn tải tại đây

4. Nông nghiệp quy mô nhỏ phong cách Nhật Bản.

Các bạn tải tại đây