Danh mục sản phẩm

Dinh dưỡng thủy canh rau ăn lá do Famifarm Hydroponics phát triển có 2 mẫu. Loại nhỏ 1 bộ gồm 2 chai (chai A và chai B) mỗi chai 1 lít. Loại lớn gồm 2 can (can A và can B) mỗi can 5 lít

Sắp xếp :

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4