Danh mục sản phẩm

Công nghệ nhà kính và quản lý - Nicolás Castilla, PhD

Hết hàng

Liên hệ

Là mộ trong những cuốn sách rất hay và chi tiết về nhà kính và cây trồng trong nhà kính. Đây là ấn phẩm được tái bản lần 2 của Tiến sỹ Nicolás Castilla. Các bạn có thể tải về tại đây: Công nghệ nhà kính và quản lý Tài liệu này...

Là mộ trong những cuốn sách rất hay và chi tiết về nhà kính và cây trồng trong nhà kính. Đây là ấn phẩm được tái bản lần 2 của Tiến sỹ Nicolás Castilla. Các bạn có thể tải về tại đây: Công nghệ nhà kính và quản lý

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4