Danh mục sản phẩm

Cẩm nang chuẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam

Hết hàng

Liên hệ

Loạt tài liệu này gồm các kết quả nghiên cứu ban đầu do ACIAR hỗ trợ, hoặc các tài liệu được xem là có liên quan đến các mục tiêu nghiên cứu và phát triển của ACIAR. Loạt tài liệu này được phân phối trên khắp thế giới, chủ yếu...

Loạt tài liệu này gồm các kết quả nghiên cứu ban đầu do ACIAR hỗ trợ, hoặc các tài liệu được xem là có liên quan đến các mục tiêu nghiên cứu và phát triển của ACIAR. Loạt tài liệu này được phân phối trên khắp thế giới, chủ yếu là các nước đang phát triển.

Các bạn có thể Dowload tại: Cẩm nang chuẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam 

Tài liệu này không mang mục đích thương mại. Chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cho những người đang và có dự định sản xuất nông nghiệp, các bạn sinh viên và những người muốn tìm hiểu về nông nghiệp với mong muốn thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và phát triển.

Xin cám ơn tác giả và những phương tiện hỗ trợ để chia sẻ  những tài liệu này. 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4